İndirim!

Livitra 100 mg 2 paket 8 li 16 adet 140 lira

140,00

Livitra 100 mg 2 paket 8 li 16 adet 140 lira

kapıda ödeme kargo bedeva gördüğünüz ürünü alma garantisi

kapınızda isterseniz kredi kart ile ödeyin

66 adet stokta

Açıklama

LEVITRA 100 mg film kaplı tablet
Ağız yoluyla alınır.
• Etkin madde: Her tablet 100 mg vardenafil e eşdeğer 11.852 mg vardenafil
monohidroklorür trihidrat içerir.
• Yardımcı maddeler: Krospovidon, magnezyum stearat, mikrokristalize selüloz,
kolloidal silikon dioksit anhidr, polietilen glikol (makrogol 400), hipromelloz
(hidroksi-propil-metilselüloz), titanyum dioksit, sarı demir III oksit, kırmızı demir
III oksit.
Bu Kullanma Talimatında:
1. LEVITRA nedir ve ne için kullanılır?
2. LEVITRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LEVITRA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LEVITRA’nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. LEVITRA nedir ve ne için kullanılır?
• LEVITRA, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. LEVITRA’nın etkin
maddesi vardenafil, fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri adı verilen ilaç grubuna
dahildir. PDE5’in baskılanması, kaslarda gevşemeye ve penise kan akımının artmasına
neden olur. Sonuçta penis sertleşmesi sağlanır.
• LEVITRA, bir yüzünde BAYER logosu, diğer yüzünde “10” ifadesi bulunan, turuncu
renkte, yuvarlak, film kaplı bir tablettir. Her kutuda 4 tablet bulunur.
• LEVITRA, erkeklerde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) tedavisinde kullanılır.
Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel etkinlik için gereken penis sertleşmesinin
sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı
kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
2
2. LEVITRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
LEVITRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (alerjik reaksiyon belirtileri
döküntü, kaşıntı, dudaklarda ve yüzde şişme ve/veya nefes darlığını içerebilir.) varsa,
• Kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar (göğüs ağrısı (anjina) için
kullanılan gliserol trinitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit donörleri gibi)
kullanıyorsanız (bu ilaçların LEVITRA ile birlikte kullanılması tansiyonunuzu ciddi
biçimde etkileyebilir.),
• HIV (İnsan İmmün Yetersizlik Virüsü) tedavisinde kullanılan ilaçları (indinavir ya da
ritonavir gibi) kullanıyorsanız,
• Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi (yeterli kan gitmemesi nedeniyle
görme sinirlerinde meydana gelen hasara bağlı görme kaybı yaşanması) adı verilen
göz hastalığınız varsa.
Ayrıca, şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa, diyaliz gerektiren ileri böbrek yetmezliğiniz
varsa, tansiyonunuz düşük ise, son 6 ay içerisinde felç ya da kalp krizi geçirdiyseniz,
hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrınız (stabil olmayan anjina) ve göz retinası ile ilgili
genetik bir hastalığınız var ise (örn. tavuk karası (retinitis pigmentoza)) LEVITRA’yı
kullanmayınız. LEVITRA’nın güvenliliği bu hasta gruplarında çalışılmamıştır.
LEVITRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Kalp hastalığınız varsa (kalp hastalığı nedeniyle cinsel aktivitenin önerilmediği
erkeklerde genel olarak erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ajanlar
kullanılmamalıdır.),
• Kalpten çıkan damarlarda darlık varsa,
• Kalp ritminizde bozukluk (kardiyak aritmi) veya elektrokardiyografi (EKG)’nizi
etkileyen kalıtsal kalp hastalıklarınız varsa,
• Kalp ritminizde bir bozukluk olan QT uzamasına ya da Torsades de Pointes’e neden
olan ilaçlar kullanıyorsanız,
• Peniste yapısal bozukluk (angulasyon, korpus kavernozumda fibrozis ya da Peyroni
hastalığı gibi) varsa,
• Orta düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Penisin sürekli sertleşme halinde olması gibi bir hastalığınız (priapizm) varsa (bu
hastalıklar kan hücrelerinin parçalandığı kansızlık ve kan hücrelerinde gelişen kanser
(orak hücreli anemi, multipl miyelom ve lösemi) rahatsızlıklarını da kapsar.),
• Sertleşme sorunu tedavisinde başka ilaçlar kullanıyorsanız,
• Ani görme kaybınız olursa – LEVITRA kullanımını kesip acilen doktorunuza
başvurunuz. Özellikle yaşlı, kan akışkanlığı azalmış hastalarda gözün retina
tabakasına giden damarlarda tıkanma riski artmaktadır.
• Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa blokör grubu ilaç
kullanıyorsanız,
• Ketokonazol veya itrakonazol isimli mantar ilacı kullanıyorsanız,
• Bir antibiyotik olan eritromisin veya klaritromisin kullanıyorsanız,
• Greyfurt suyu içiyorsanız,
• Kanama bozukluğunuz varsa (örneğin hemofili),
• Mide ülseriniz (gastrik veya peptik ülser) varsa,
• Pıhtı eritici bir ilaç olan heparin kullanıyorsanız.
3
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışın.
LEVITRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
LEVITRA, yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir. Ancak ilacın etkisini
geciktirebileceğinden, ağır veya çok yağlı bir yemekten sonra almamanız önerilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
LEVITRA erkekler içindir. Kadınlarda, bebeklerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
LEVITRA erkekler içindir. Kadınlarda, bebeklerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Baş dönmesi ve görme bozukluğu gibi yan etkiler meydana gelebileceğinden, araç ya da
makine kullanımı sırasında LEVITRA kullanmayınız.
LEVITRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Herhangi bir uyarı bulunmamaktadır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında LEVITRA’nın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları
kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Antibiyotik olan eritromisin, klaritromisin;
• Kalp ritm bozukluğu (aritmi) tedavisinde kullanılan kinidin, prokainamid, amiodaron ve
sotalol;
• Mantar tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol;
• HIV tedavisinde kullanılan indinavir, ritonavir;
• Kalp hastalıklarında kullanılan nitratlar ve nitrik oksit vericileri;
• Kalp damar hastalıklarında kullanılan nikorandil;
• Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa- blokörler
(tamsulosin, terazosin veya alfuzosin gibi).
LEVITRA’nın, sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan diğer tedaviler ile birlikte
uygulanmasının güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir. Bu nedenle, LEVITRA’nın sertleşme
sorunu tedavisinde kullanılan başka ilaçlar ile birlikte uygulanması önerilmemektedir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. LEVITRA nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, LEVITRA’yı cinsel aktiviteden yaklaşık 25-60
dakika önce alınız.
Önerilen başlangıç dozu 100 mg’dır. Etkililik ve tolerabilitesine göre doz 100 mg’a arttırılabilir
ya da 20 mg’a düşürülebilir. Önerilen maksimum doz günde 1 defa 100 mg’dır. Doktorunuz
tarafından önerilen dozun en fazla günde bir kere alınması önerilir.
Yapılan çalışmalarda LEVITRA’nın cinsel aktiviteden 4-5 saat öncesinde alındığında da etkili
olacağı gösterilmiştir.
Yanıt alınabilmesi için cinsel uyarı gereklidir.

4
Uygulama yolu ve metodu:
LEVITRA, ağız yoluyla alınır. Yemeklerle birlikte ya da tek başına alınabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda ve ergenlik dönemindekilerde kullanılmaz.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. LEVITRA’nın en yüksek dozu olan 20 mg
film kaplı tabletin tolere edilebilirliği, yaşlı hastalarda (≥65 yaş) daha düşük olabilir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Hafif ve orta derece böbrek yetmezliği olan hastalarda, herhangi bir doz
ayarlaması gerekli değildir.
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu 20 mg olarak düşünülmelidir. Tolere
edilebilirlik ve etkililiğe dayalı olarak, doz, 100 mg ve 20 mg’a yükseltilebilir. Diyalize giren
hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
Karaciğer yetmezliği: Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Orta derece karaciğer yetmezliğinde başlangıç dozu 5 mg olmalıdır, en fazla 10 mg’a
çıkılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde önerilmemektedir.
LEVITRA ile eş zamanlı olarak kullandığınız başka bir ilaç var ise doktorunuza bildiriniz.
Eğer LEVITRA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVITRA kullandıysanız:
LEVITRA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVITRA kullanırsanız, şiddetli sırt ağrısı görülebilir.
LEVITRA’yı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
LEVITRA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
LEVITRA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler konusunda doktorunuza
danışınız.

5. LEVITRA’nın saklanması
LEVITRA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25o
C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden sonra LEVITRA’yı kullanmayınız.
“Son Kull. Ta.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son
kullanım tarihidir.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz LEVITRA’yı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Livitra 100 mg 2 paket 8 li 16 adet 140 lira” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.